ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
623 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი