ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
1000 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი