გიორგი წეროძე
ჟურნალისტი
586 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ