გიორგი წეროძე
ჟურნალისტი
607 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ