ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
114 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)