გიორგი წეროძე
ჟურნალისტი
584 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ