ჯანჯაფილი და კურკუმა-ალტერნატიული სასოფლო- სამეურნეო კულტურები

19 ოქტომბერი 2022, 17:34 2381 ნახვა

ჯანჯაფილი და კურკუმა-ალტერნატიული სასოფლო- სამეურნეო კულტურები

# „კონტაქტი“

ოთხშაბათობით „კონტაქტში“ სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემაზე ვსაუბრობთ.

ერთწლიანი და მრავალწლიანი ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანა -გაშენება ადგილობრივი ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საქმიანობის სფეროა.თუმცა, თანამედროვე ბაზარი პროდუქციის მრავალფეროვნებას ითხოვს და დღის წესრიგში ალტერნატიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების საკითხი დგას.როგორც პრაქტიკა აჩვენებს რეგიონის კლიმატურ-ნიადაგობრივი პირობები ხელსაყრელია უხვმოსავლიანი ახალი კულტურების გასაშენებლად.

დღევანდელი, 19 ოქტომბრის გადაცემაში ალტერნატიულ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე -ჯანჯაფილზე და კურკუმაზე ვისაუბრეთ.

„კონტაქტის“ სტუდიის სტუმარი იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე.

ტელეფონით გვერთვებოდა USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი მამუკა თურმანიძე.