კოლეჯმა "ბლექსი" არაფორმალური განათლების აღიარების უფლება მოიპოვა

28 თებერვალი 2022, 17:41 4978 ნახვა

კოლეჯმა "ბლექსი" არაფორმალური განათლების აღიარების უფლება მოიპოვა

#კონტაქტი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა კოლეჯს „ბლექსი“ მიანიჭა არაფორმალური განათლების აღიარების უფლება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოპოვებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის,პროფესიული მომზადების პროგრამის, პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების ფარგლებში . აღსანიშნავია, „ბლექსი“ პირველი სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯია, რომელმაც მოიპოვა აღნიშნული უფლება .

დღევანდელი, 28 თებერვლის გადაცემაში არაფორმალური განათლების აღიარების მნიშვნელობაზე და ეტაპებზე ვისაუბრეთ .

„კონტაქტის“ სტუმარი იყო კოლეჯის „ბლექსი“ დირექტორის მოადგილე მაია თოიძე.