ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1951 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ