ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1850 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ