ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1909 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ