ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
1110 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი