მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1835 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ