მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1415 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ