ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1558 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ