უსკომ დეპუტატთა ადგილმონაცვლეობის წესი განსაზღვრა

16 დეკემბერი 2016, 00:00 1662 ნახვა

აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიის სხდომაზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესი განისაზღვრა. ახალი დადგენილებით, საარჩევნო კომისია ვალდებულია პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა, უმაღლესი საბჭოს წევრობის შესაბამის კანდიდატს, დაუყოვნებლივ აცნობოს.

ამავე კატეგორიაში