აკვაკულტურა და გამოწვევები

30 ივნისი 2021, 17:14 1118 ნახვა

აკვაკულტურა და გამოწვევები

# კონტაქტი

აჭარის ბუნებრივ-კლიმატური პირობები ხელსაყრელია მეთევზეობის განვითარებისთვის თუმცა, თევზსაშენი მეურნეობების საქმიანობა არასტაბილური და არარენტაბელურია. დრო და გამოცდილება აჩვენებს , ეს ბიზნესი მომგებიანი ვერ გახდება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებისა და მეთევზე -ფერმერების პასუხისმგებლობის გაზრდის გარეშე.

დღევანდელი , 30 ივნისის გადაცემა აკვაკულტურას დაეთმო.

„კონტაქტის“ სტუდიის სტუმრები იყვნენ აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის „ფორეჯი“ ხელმძღვანელი სოფო დიასამიძე და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეპროგრამის“საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა“ ერთ-ერთი მონაწილე ინგა აშლარბა , რომელიც იხტიოპათოლოგიის მიმართულებით გადის სტაჟირებას.