სასოფლო -სამეურნეო კულტურების დაცვა მავნებლებისგან

09 ივნისი 2021, 17:10 510 ნახვა

სასოფლო -სამეურნეო კულტურების დაცვა მავნებლებისგან

# კონტაქტი

ყოველ ოთხშაბათს „კონტაქტი“ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა.

აგროსექტორისთვის მავნე ორგანიზმებისგან მიყენებული ზიანი სხვადასხა პროცენტულ ზღვარში მერყეობს. ხარისხიანი და უხვი მოსავლის მისაღებად აუცილებელია მავნებლებისგან დაცვის ღონისძიებების გატარება.

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვის აპრობირებულ მეთოდებზე -დღევანდელი, 9 ივნისის გადაცემაში ვისაუბრეთ.

„კონტაქტის „ სტუდიის სტუმარი იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე.