აგრარული ექსტენცია

28 ოქტომბერი 2020, 17:09 1144 ნახვა

აგრარული ექსტენცია

ტრადიციულად ყოველ ოთხშაბათს „კონტაქტი“ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა.

დღევანდელი, 28 ოქტომბრის გადაცემაში აგრარული ექსტენციის მიწოდების პროგრამაზე ვისაუბრეთ.. მისი უმთავრესი მიზანი და ამოცანა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საქმიანობის ეფექტურობისა და მდგრადობის ამაღლებაა.

"კონტაქტის“ სტუმრები იყვნენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლევან ბოლქვაძე და ფერმერი როდამ ოქროპირიძე ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან