სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

30 სექტემბერი 2020, 17:27 15514 ნახვა

სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

#კონტაქტი
დღევანდელი, 30 სექტემბრის გადაცემა დაეთმო პროგრამას „სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა“, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრი ახორციელებს.
პროგრამა ითვალისწინებს , როგორც არსებული ბიზნესის გაფართოება/მოდერნიზირებას, ასევე ბენეფიაციარების ფინანსურ დახმარებას ახალი ბიზნესის დასაწყებად.
„კონტაქტის“ სტუმარი იყო აგროსერვის ცენტრის დირექტორი - გოჩა ბერიძე.