მეთხილეობა აჭარაში

29 ივლისი 2020, 17:22 800 ნახვა

მეთხილეობა აჭარაში

#კონტაქტი
ყოველ ოთხსაბათს „კონტაქტი“ სოფლის ან სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან თემას ეთმობა.
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საქმიანობის ეფექტურობისა და მდგრადობის ამაღლების მიზნით 2019 წელს დაიწყო აგრარული ექსტენციის მიწოდება. ექსტენციის ერთ-ერთი კომპონენტი სრული აგროფაზების გათვალისწინებით თხილის მოვლა-მოყვანა და მავნებლებისა და დაავადებებისგან დაცვაზე კონსულტაციის გაწევაა .
დღევანდელი გადაცემის თემა იყო „მეთხილეობა აჭარაში“
„კონტაქტის“ სტუდიაში მოვიწვიეთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე.