კანონპროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ"

27 თებერვალი 2020, 17:10 15656 ნახვა

კანონპროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ"

#jკონტაქტი
პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში, საქართველოს პირველად ექნება ერთიანი საკანონმდებლო აქტი, რომლითაც განისაზღვრება შშმ პირთა უფლებების რეალიზების კონკრეტული მექანიზმები . რეალური გარანტიების შესაქმნელად კი შემუშავდება ერთიანი სტრატეგია. აღნიშნული კანონპროექტი ეფუძნება „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაერო-ს 2006 წლის კონვენციას , რომლის რატიფიკაცია საქართველოს პარლამენტმა 2013 წელს მოახდინა.
დღევანდელ გადაცემაში შშმ პირთა
არსებულ უფლებრივ მდგომარეობასა და მოსალოდნელ ცვლილებებზე ვისაუბრეთ.

„კონტაქტის“ სტუდიის სტუმარი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა მხარდაჭერისა და სანფორმაციო უზრუნველყოფის აჭარის ცენტრის კონსულტანტი, იურისტი რამინ მაჭარაშვილი
ტელეფონით პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა აღნიშნული ცენტრის კოორდინატორი თომა კაკაბაძე,