დაავადებათა პრევენცია

21 იანვარი 2020, 17:13 11803 ნახვა

დაავადებათა პრევენცია

#კონტაქტი
ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს „კონტაქტი“ სამედიცინო თემებს ეთმობა
ჯანმრთელობა წარმოადგენს ადამიანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას, იგი აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო აქტებით.
ჯანმრთელობა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა განიხილება, როგორც სახელმწიფო ვალდებულებათა სისტემა, ამ სისტემის მიზანია ადამიანის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, დაავადებათა პრევენცია, მათი გავრცელების შესწავლა, კონტროლი და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ხელშეწყობა.
რა ღონისძიებები ხორციელდება ამის მისაღწევად და როგორია ამ მიმართულებით დღევანდელი რეალობა -ამ თემაზე დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი