12 თებერვალი 2019, 20:00 15389 ნახვა

#კონტაქტი ტრადიციულად ყოველ ოთხშაბათს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტორებულ თემებზე ვსაუბრობთ. დღეს მსოფლიოში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ცილოვანი პროდუქტების წარმოების გადიდებისა და ადამიანთა სრულფასოვანი კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის საკითხს. ამ პრობლემის რეალიზაციაში თავისი წვლილი შეაქვს მეთევზეობას. ჩვენს ქვეყანას აქვს მეთევზეობის განვითარების საუკეთესო პირობები, ამის მიუხედავად თევზსაშენი მეურნეობების საქმიანობა არასტაბილურია . აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ქვეპროგრამის „აგრო-სექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგიის“ ფარგლებში აჭარის რეგიონში თევზსაშენი მეურნეობების განვითარების სტრატეგია შეიმუშავა. რა შეიცვალა აღნიშნული სტრატეგიით და რა გამოწვევების წინაშე არიან მეთევზე-ფერმერები -ამ თემაზე „კონტაქტის“ სტუდიის სტუმარი იყო აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის „ფორეჯი“ ხელმძღვანელი სოფო დიასამიძე.