16 სექტემბერი 2018, 20:00 9052 ნახვა

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში ერთადერთი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, სადაც ერთდროულად ხორციელდება სწავლება თეატრის, კინოს, მუსიკისა და სახვითი ხელოვნების მიმართულებით. ისიც უნდა აღინიშნოს , რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტების გარკვეულმა ნაწილმა საბაკალავრო პროგრამებზე პირველი არჩევანი სწორედ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტზე გააკეთა და იგი საქართველოში ყველაზე მოთხოვნადი უმაღლესი სასწავლებლების პირველ ათეულში აღმოჩდა. არის თუ არა სიახლეები სასწავლო პროცესის დაგეგმვაში, რა ეტაპზეა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის საკითხი, ხომ არ საჭიროებს გადახედვას აკადემიური პერსონალის პროფესიულ გადამზადებასთან დაკავშირებული თემები , როგორია სამეცნიერო- კვლევით საქმიანობაში ჩართულობის მაჩვენებელი, რას აჩვენებს კურსდამთავრებულთა დასაქმების კვლევა- -ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი ერმილე მესხია და სამეცნიერო პროექტების მართვის კოორდინატორი სოფიო თავაძე.