12 სექტემბერი 2018, 20:00 15876 ნახვა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს შესაბამისად ბათუმის მერის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა ახალი საბჭო შეიქმნა . საბჭოს შემადგენლობაში 11 წევრია . 10 სექტემბერს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა თავმჯდომარედ კახა გუჩმანიძე აირჩიეს,რომელიც პროექტის - ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონში - კოორდინატორია აჭარაში; რა უფლებებითაა აღჭურვილი ბათუმის მერის სათათბირო ორგანო და როგორ აპირებს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო მუშაობას -ამ თემაზე გადაცემის სტუმარი იყო სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე კახა გუჩმანიძე