# ბსუ-ს პროფესიული პროგრამები

29 აპრილი 2024, 17:14 2736 ნახვა

# ბსუ-ს პროფესიული პროგრამები

# კონტაქტი

მთელი საქართველოს მასშტაბით, 22 აპრილს დაიწყო და 16 მაისის ჩათვლით, მიმდინარეობს პროფესიულ საგანმამანთლებლო პროგრამებეზე რეგისტრაცია.საგანმანათლებლო დაწესებულებები სწავლის მსურველებს პროგრამების ფართო არჩევანს სთავაზობენ. ყველა პროგრამაზე სწავლა სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება.

რომელ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გამოაცხადა მიღება ბსუ - ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრმა ,როგორია სწავლის ხანგრძლივობა და აპლიკანტმა რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს -ამაზე დღევანდელი, 29 აპრილის გადაცემაში ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დირექტორმა მადონა მიქელაძემ ისაუბრა.