# „ლურჯი ეკონომიკა“. # „ციფრული ეკონომიკა“.

14 თებერვალი 2024, 17:59 1829 ნახვა

# „ლურჯი ეკონომიკა“. # „ციფრული ეკონომიკა“.

#კონტაქტი

თანამედროვე საზოგადოება სხვადასხვა გამოწვევის წინაშეა და მათ შორის ერთ-ერთია ციფრულ ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე დაფუძნებული მდგრადი ეკონომიკის ახალი მოდელების ჩამოყალიბება . ბოლო წლებში საკმაოდ პოპულარულია „ლურჯი ეკონომიკა“ და „ციფრული ეკონომიკა“.

რა არის მათი კონცეფცია - ამაზე დღევანდელი, 14 თებერვლის გადაცემაში ისაუბრეს წიგნების „ლურჯი ეკონომიკა“ და „ციფრული ეკონომიკა“ ავტორებმა, ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტებმა ნესტან ვარშანიძემ და და გიორგი აბაშიძემ. ნაშრომები მომზადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის ფარგლებში.