# სამეცნიერო პროექტი „სპერი -ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა“.

29 იანვარი 2024, 17:28 1904 ნახვა

# სამეცნიერო პროექტი „სპერი -ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა“.

#კონტაქტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მკვლევრები მუშაობენ ახალ პროექტზე „სპერი - ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა“. აღნიშნულმა პროექტმა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2023 წლის კონკურსში გაიმარჯვა.

პროექტის მიზანსა და მოსალოდნელ შედეგებზე დღევანდელი, 29 იანვრის გადაცემაში პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა , პროფესორმა მამია ფაღავამ ისაუბრა.