„ციფრული ტბელ აბუსერისძე – ბილინგვური სემანტიკური გამოცემა“.

08 დეკემბერი 2023, 17:08 3451 ნახვა

„ციფრული ტბელ აბუსერისძე – ბილინგვური სემანტიკური გამოცემა“.

# „კონტაქტი“

ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებისა და მკვლევრების მიერ წარდგენილმა ექვსმა პროექტმა , შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2023 წლის ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში გაიმარჯვა.

დღევანდელი, 8 დეკემბრის გადაცემა დაეთმო ერთ-ერთ გამარჯვებულ პროექტს „ციფრული ტბელ აბუსერისძე – ბილინგვური სემანტიკური გამოცემა“.

„კონტაქტის“ სტუდიის სტუმარი იყო პროექტის ხელმძღვანელი, ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი რამაზ ხალვაში.