აჭარის სატყეო სექტორის გამოწვევები

09 ოქტომბერი 2023, 17:20 2853 ნახვა

აჭარის სატყეო სექტორის გამოწვევები

# „კონტაქტი“

ტყე ბუნებრივი გარემოს უმნიშვნელოვანესი ელემენტია . ეკოლოგიური დანიშნულება გარდა დიდია მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკურ გაძლიერებაში.

აჭარის მთლიანი ფართობის დაახლოებით 65% ტყითაა დაფარული. ნაწილი დაცული ტერიტორიებია და მათ მართვას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ახორციელებს, დანარჩენს კი აჭარის სატყეო სააგენტო განკარგავს.

რა გამოწვევების წინაშეა აჭარის სატყეო სექტორი- ამაზე დღევანდელი, 9 ოქტომბრის გადაცემაში ვისაუბრეთ. ასევე , შევეხეთ მეტყევის დღესთან დაკავშირებულ აქტივობებს.

10 ოქტომბერს საქართველოში მეტყევის დღე აღინიშნება.

„კონტაქტის“ სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსი ჯუმბერ აბულაძე და მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე.