ბიომრავალფეროვნება და მისი დაცვის მექანიზმები

06 ოქტომბერი 2021, 17:13 425 ნახვა

ბიომრავალფეროვნება და მისი დაცვის მექანიზმები

# კონტაქტი

6 ოქტომბერი ჰაბიტატების დაცვის მსოფლიო დღეა . იგი 1979 წელს დაწესდა ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის ბერნის კონვენციის საფუძველზე.ბერნის კონვენცია ეყრდნობა პრინციპს, რომ სახეობების გრძელვადიანი გადარჩენა შეუძლებელია იმ ჰაბიტატების დაცვის გარეშე, სადაც ისინი ბინადრობენ.

რა წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნებისთვის საფრთხეს და დაცვის რა მექანიზმები არსებობს -ამაზე დღევანდელი, 6 ოქტომბრის გადაცემაში ვისაუბრეთ.

„კონტაქტის“ სტუდიის სტუმარი იყო აჭარის სატყეო სააგენტოს ტყის მავნებლებთან ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე.