სამეურვეო საბჭოს არჩევნები სკოლებში

20 ივნისი 2022, 11:15 535 ნახვა

საჯარო სკოლებში სამეურვეო საბჭოს არჩევნები მიმდინარეობს. კენჭისყრის პროცედურა 2 საათის წინ დაიწყო და 16 საათამდე გაგრძელდება.

სამეურვეო საბჭო სკოლის მმართველი არჩევითი ორგანოა, რომელსაც მნიშვნელოვანი ფუნქციები აკისრია.

მათ შორის ისინი მონაწილეობენ სკოლის ბიუჯეტის დამტკიცებასა და ხარჯვის კონტროლში, ირჩევს დირექტორს და ამტკიცებენ სკოლის შინაგანაწესს.

სამეურვეო საბჭოს 3 წლის ვადით ირჩევენ. მის შემადგენლობაში შედის მასწავლებელი და მშობელი თანაბარი რაოდენობით.

ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში