საარჩევნო ოლქების დაუდგენელი საზღვრები

13 ივლისი 2016, 00:00 3033 ნახვა

არჩევნებამდე 4 თვით ადრე 3 საარჩევნო ოლქის  დაუდგენელი საზღვრები.  საქართველოს პარლამენტის  8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის აჭარის ტერიტორიაზე 6 საარჩევნო ოლქი შეიქმნა. აქედან, ბათუმის  სამი მაჟორიტარული ოლქი განსაზღვრა ცესკომ, ხოლო სამი საარჩევნო ოლქი - საქართველოს პარლამენტმა. 8 ოქტომბერს ტარდება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც. ამჟამად,  ამ არჩევნებისთვის შექმნილია,  მხოლოდ ბათუმის 3 მაჟორიტარული ოლქი,  სადაც უსკო უფლებამოსილია ჩაატაროს არჩევნები.  

ირინე წუწუნავა
ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში