ბრიფინგი ცესკო-ში

31 აგვისტო 2017, 00:00 4118 ნახვა

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის პროცესი იყო  ცესკოში გამართული ბრიფინგის მთავარი თემა. საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ქვეყნის მასშტაბით 21 810 ვაკანტურ ადგილზე სულ 28 666 კონკურსანტის განცხადებაა.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის პროცესი შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიებში 1-5 სექტემბრის პერიოდში გაიმართება, ხოლო 6 სექტემბრიდან დაიწყება 7 უფლებამოსილი პარტიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დანიშვნა. 

ამავე კატეგორიაში