სოფო ჟღენტი
ჟურნალისტი
38 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ვებ-გვერდის რედაქტორი