ნათია კოპალიანი
ჟურნალისტი
980 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ