მონოგრაფიები "მარადიდი" და "ტაო"

01 მარტი 2021, 17:14 2515 ნახვა

მონოგრაფიები "მარადიდი" და "ტაო"

#კონტაქტი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მკვლევარებმა მუშაობა დაასრულეს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებულ პროექტებზე „მარადიდი“ და „ტაო“.კომპლექსური ექსპედიციებისა და სამეცნიერო მივლინებების დროს მოპოვებული მასალები ახლახან მონოგრაფიად გამოიცა. დღევანდელი, 1 მარტის გადაცემაში ვისაუბრებთ მონოგრაფიების „მარადიდი“და „ტაო“ სამეცნიერო ღირებულებაზე და ამ მიმართულებით სამეცნიერო კვლევა-ძიების გაგრძელების პერსპექტივებზე . „

კონტაქტის“ სტუმრები იყვნენ ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო პროექტების „ტაო“ და „მარადიდი“ ხელმძღვანელები , პროფესორები მამია ფაღავა და მალხაზ ჩოხარაძე, მკვლევარი,ასოცირებული პროფესორი ზაზა შაშიკაძე.