რეგისტრაცია პროფესიული მომზადების პროგრამებზე კოლეჯში 'ბლექსი"

08 თებერვალი 2021, 16:52 6967 ნახვა

რეგისტრაცია პროფესიული მომზადების პროგრამებზე კოლეჯში 'ბლექსი"

#კონტაქტი

პროფესიული განათლება ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. მნიშვნელოვანია ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს თანაფარდობას ხარისხს, მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის.

ბოლო წლების გამოცდილებამ აჩვენა, რომ დასაქმებისკენ უმოკლესი გზა სწორედ პროფესიული განათლებაა. იგი ხელს უწყობს თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას .

ამ ეტაპზე პროფესიული მომზადების პროგრამებზე სწავლის მსურველთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს.

რომელ პროგრამებზეა მიღება კოლეჯში „ბლექსი“ -ამაზე დღევანდელი, 8 თებერვლის გადაცემაში ვისაუბრეთ.

„კონტაქტის“ სტუმარი იყო პროფესიული კოლეჯის „ბლექსი“ დირექტორის მოადგილე მაია თოიძე.