03 აპრილი 2019, 20:00 16461 ნახვა

ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს „კონტაქტი“ იმ აქტივობებს ეთმობა, რომლებიც საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად ხორციელდება. 2018 წელს საქართველოში 23 არასრულწლოვანი მამა და 715 არასრულწლოვანი დედაა დარეგისტრირებული, ნათქვამია ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშში.ა სახალხო დამცველის აპარატში საუბრობენ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებისა და მათთვის იმ რისკების შესახებ საუბრის აუცილებლობაზე, რაც ადრეული ქორწინებების თანმდევია. დღევანდელ გადაცემა დაეთმო ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის აქტივობას, რომლის მიზანი „ოჯახში ძალადობის და ადრეული ქორწინების პრევენციაა" „კონტაქტის" სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი სალომე ფუტკარაძე და ცენტრის მოხალისეები ლაშა ბერიძე და თეკლა ციცაგი.