კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა

27 აპრილი 2022, 17:15 13902 ნახვა

კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა

#კონტაქტი

ყოველ ოთხშაბათს „კონტაქტი“ სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა .

კლიმატის ცვლილება დიდ გავლენას ახდენს გარემოზე და წარმოქმნის ახალ გამოწვევებს სოფლის მეურნეობაში, რომელთა დაძლევა მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარებისთვის. არსებული ამოცანის გათვალისწინებით შემუშავებულ იქნა ახალი მიდგომა – კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა.   მისი მიზანია სოფლის მეურნეობის გარდაქმნა ისეთ სისტემად, რომელიც შეარბილებს კლიმატის გავლენას და მოახდენს მასთან ადაპტაციას, უზრუნველყოფს სასურსათო უსაფრთხოებას

დღევანდელი, 27 აპრილის გადაცემაში კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის შესახებ ვისაუბრეთ.

„კონტაქტის“ სტუდიის სტუმრები იყვნენ ნარგული ასანიძე და დარეჯან ჯაში -ბსუ-ს ტექნოლოგიის ფაკულტეტის აგროეკოლოგიისა და სატყეო საქმის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორები.