მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1535 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ