კონსტიტუციურია თუ არა კომენდანტის საათი? - საკონსტიტუციო სარჩელი

20 მაისი 2020, 15:04 818 ნახვა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში კომენდანტის საათის კონსტიტუციურობასთან შესაბამისობის საკითხს განიხილავდნენ. მოსარჩელის მითითებით, სადავო ნორმა ზღუდავს პირთა მიმოსვლის თავისუფლებას ისე, რომ დაცული არ არის ამ უფლებაში ჩარევის საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული ფორმალური მოთხოვნები. მოპასუხე მხარეს კი, მიაჩნია რომ სარჩელი უსაფუძვლოა.  

ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში