სადავო კვლევა-დაირღვა თუ არა კანონი?

23 ივნისი 2016, 00:00 3046 ნახვა

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”-ს კვლევის მიხედვით, საქართველოს 27 მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურების ხარჯები კანონით განსაზღვრულ ოდენობაზე მეტია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია ინფორმაცია იმ მუნიციპალიტეტებზე, რომელთაც კანონის მოთხოვნა შრომის ანაზღაურების ხარჯების განსაზღვრისას არ აქვთ გათვალისწინებული.  კერძოდ, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 156-ე მუხლი მე-3 ქვეპუნქტის თანახმად, შრომის ანაზღაურების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 25 პროცენტს. მესამე სექტორის კვლევის მიხედვით, აჭარაში ასეთი მოცემულობა შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებშია. 

ამავე კატეგორიაში