15 ივნისი 2020, 15:22 23010 ნახვა

ბრძოლა თანასწორობისთვის!

#სტუმრები - თომა კაკაბაძე & დეა ერემაშვილი & მაია შიშნიაშვილი

#გარემოყველასია #გახადეხელმისაწვდომი

#შშმპირთაუფლებები #თანაბარიხელმისაწვდომობა