27 ოქტომბერი 2022, 14:51 6527 ნახვა

საქართველოს როლი ახალ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში

 | გიორგი მელაშვილი

 ქალების გენდერული, კლასობრივი და სოციალური ჩაგვრა | ლიკა ჯალაღანია

 ვინ არის იტალიის ახალი პრემიერ-მინისტრი? | ხატია დავლიანიძე