12 მარტი 2020, 12:28 3681 ნახვა

თვითმმართველობის მიმართულებით

მოქალაქე, მუნიციპალიტეტი, დონორი ორგანიზაცია და ბიზნესი, თანამშრომლობა და გამოწვევები.