07 თებერვალი 2020, 13:59 23941 ნახვა

ირაკლი შოთაძის - მეორედ მოსვლა.

ირაკლი შოთაძის - მეორედ მოსვლა. #ჩართვა - შოთა თუთბერიძე

არადომინანტური ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები საქართველოში.

#სტუმრები - რამზან გორგიშვილი & ელნურ ალისოი

თორნიკე მსხილაძე - მომავალი ბიოლოგი #სამტრედიიდან