04 თებერვალი 2020, 14:15 18115 ნახვა

უსახლკარობის პოლიტიკა საქართველოში.

 #ჩართვა - კოტე ერისთავი

გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში 2019-2020.

 #GDI - მარი კაპანაძე