15 იანვარი 2020, 15:48 18344 ნახვა

Human rights watch - ის ანგარიში.

 #ჩართვა - გია გვილავა

დღეიდან აჭარის სხვადასხვა მუზეუმს დამთვარიელებლის თვალით გაჩვენებთ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7f/1/16/1f60a.png

 ჩართვა - თამაზ ჯორბენაძე

#სტუმარი - მაიკო ფაღავა

#ნახესიუჟეტი  #იარემუზეუმში