02 დეკემბერი 2019, 13:14 13946 ნახვა

3 დეკემბერი მსოფლიოს მასშტაბით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დაცვის დღეა.

1992 წლიდან, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით,

თარიღი კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩენს იმ პრობლემებს,

რის წინაშეც მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 15% დგას;
გარემოს არასათანადო ხელმისაწვდომობის გამო,

მილიონით ადამიანი იძულებულია იყოს დამცირებისა და გარიყვის ობიექტი.
#გახადეხელმისაწვდომი 

#არაადაპტირებულიგარემო

 #გარემოყველასია