27 სექტემბერი 2019, 12:57 14797 ნახვა

26 წელი სოხუმის დაცემიდან. რა ყოფაში უწევთ ცხოვრება დევნილებს თანამედროვე საქართველოში .

#ჩართვა დავით ჯიშკარიანი #სოხუმისდაცემა

#დევნილებისაქართველოში  ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხები - სტიგმა და პრევენცია.

#სტუმრები ჯანა ჯავახიშვილო & ნინო მახაშვილი   #თათოსცხოვრება #ეპიზოდი2